Korporativna kultura

Korporativna kultura

Vizija

Vizija

Postati domaća prvoklasna sveobuhvatna trgovina

Misija

Misija

Integrirati međunarodne resurse i stvoriti sretan

Temeljne vrijednosti

Temeljne vrijednosti

Integritet, Pragmatičan, Harmonija, Inovacija

Filozofija menadžmenta

Filozofija menadžmenta

Stabilno upravljanje, ključni prodor, prednost